Consultarea proiectului de decizie „Cu privire la identificarea străzilor pentru reparare în anul 2020”

Consultări publice

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria comunei Chetrosu, iniţiază, începând cu 20 mai 2020,

consultarea publică a proiectului de decizie: „Cu privire la identificarea străzilor pentru reparare în anul 2020”

Vă informăm că, puteţi expedia Recomandări pentru proiectul de decizie propus, supus consultării publice, până la data de 03 iunie 2020, pe adresa electronică: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18, la Elena Diacioc, secretar al consiliului local.

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .

 

Proiect de decizie

Cu privire la identificarea străzilor

 pentru reparare în anul 2020

    Având în vedere necesitatea iniţierii procesului de selectare a sectoarele de drum care urmează a fi reparate în anul 2020, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit.b), f) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

            1.Se identifică şi se propune de a fi reparate în anul 2020 următoarele străzi:

 -în s.Chetrosu- o porţiune din strada Mihail Frunze (conform schemei anexate);

 -în s.Todireşti- o porţiune din drumul public de la intersecţia cu strada Nicolai Nigai (Centrul Medicilor de Familie Todireşti) până la intersecţia cu strada Tineretului (conform schemei anexate).

             2.Executarea deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

            3.Controlul aupra executării deciziei se pune în seama …, consilier.

Chetrosu

Todireşti