Biblioteca

Biblioteca Publica Teritorială Chetrosu și-a început  activitatea în luna august a anului 1964 cu un fond de 1800 cărți.

Prima bibliotecară a fost d-na Cleavzo Vera. Sediul bibliotecii era în incinta clubului din centrul satului Chetrosu Neamț.

Pe parcursul anilor, biblioteca a evoluat din instituție de cultură, care doar colecționa cărți și le punea la dispoziția cititorului, în platformă de comunicare și instruire.

În ultimii ani biblioteca a devenit instituție în care își găsesc ocupație locuitorii de toate vârstele. Aceștia comunică, fac schimb de experiență, participă la diverse instruiri și ateliere.

Grație proiectului Novateca, Biblioteca Publică Teritorială Chetrosu este dotată cu echipament tehnic modern, 3 calculatoare conectate la rețeaua internet, imprimantă.

În anul 2020 fondul bibliotecii conține 7800 cărți.

 

Biblioteca Publică Teritorială Todirești a fost deschisă la data de 7 septembrie 1956 într-o casă arendată de primărie, în gospodăria cetățeanului Gorean Ștefan, cu  fond de carte constituit din 2l00 exemplare. Prima bibliotecară a fost Maria Cacur.

Din luna octombrie a anului1964 biblioteca trece în aceeași cladire cu clubul din sat. Peste 4 ani, bibliotecară este numită Răilean Lidia, care preia fondul de carte constituit din 6226 exemplare. În această funcție dna Railean activează până în prezent, mai bine de 50 de ani.

Din luna decembrie a anului 2011 Biblioteca Publică Teritorială Todirești este  transferată în una din încăperile de pe teritoriul gimnaziului din sat. Pe parcursul anilor a fost completat fondul de carte și au fost instalate calculatoare conectate la rețeaua internet.

Săptămânal în cadrul bibliotecii au loc întâlniri cu cititorii, seminare de instruire pentru accesarea serviciilor electronice de către vârstnici și ateliere pentru schimb de experiență între tinerii vizitatori.