Instituții de învățământ

Grădiniţa de copii Romaniţa” din satul Todireşti a fost fondată la 13 iulie 1987. Este predestinată pentru 4 grupe de vârstă, cu 90 de locuri. Din anul 1995 şi până în anul 2006 instituţia a activat parţial, copiii frecventând grădiniţa numai în lunile de vară, din lipsa încălzirii. În anul 2007 cu ajutorul APL Chetrosu, AO Speranţa din s.Todireşti, AP al gimnaziului din localitate, instituţia de educaţie timpurie a beneficiat de un proiect de la FISM prin care a fost construită o cazangerie autonomă de gaze cu 2 cazane şi restabilit sistemul de încălzire. Tot în anul 2007 cu suportul APL Chetrosu au fost schimbate geamurile şi uşile din instituţie, efectuată reparaţia cosmetică a tuturor edificiilor, ceia ce a permis în noiembrie 2007 redeschiderea instituţiei, cu un program de 10,5 ore, 3 grupe de vârstă, 75 copii. În anul 2011 a fost redeschisă grupa a patra, în încăperea unde activa anterior biblioteca sătească.

În anul 2014 instituţia a beneficiat de proiectul Incluziunea copiiilor cu cerinţe educaţionale speciale datorită cărui am reuşit să deschidem un centru de resurse pentru incluziunea copiilor cu CES, dotat cu calculator, materiale didactice, mobilier, jucării. În anii 2014-2015 instituţia a beneficiat de proiectul acordat de Guvernul României, prin care am reuşit şă schimbăm mobilierul, amenajăm terenurile de joc. În anul 2019 cu suportul APL de nivelul II Anenii Noi (Consiliul Raional Anenii Noi) a fost reparat capital sistemul electric din instituţie.

La moment instituţia este frecventată de 99 copii.

 

Grădinița de copii din satul Chetrosu şi-a început activitatea din anul 1970. A fost proiectată pentru 6 grupe cu  120 locuri. Primul director a fost Raisa Stoianov. În perioada anilor 1999-2001 grădinița a activat sezonier, pe perioada de vară și toamnă. După care, timp de 3 ani, grădinița a activat în incinta școlii medii din sat. În anul 2003 a fost reluată activitatea grădiniței în clădirea unde activează până în prezent. Instituția se redeschide cu 2 grupe- mare și pregătitoare, director devine Antoci Lilia.

Pe parcursul anilor în grădiniță s-au deschis 3 și mai apoi 4 grupe.

În anul 2020 Grădinița de copii “Prichindel” din s.Chetrosu activează cu un colectiv format din 19 lucrători, dintre care – 6 persoane constituie personalul  didactic și 19 angajați- personal tehnic. Cele 4 grupe de copii sunt dotate conform normelor și standardelor în vigoare.

La moment frecventează grădinița 88 de copii.

Gimnaziul din s.Todirești  a fost înfiinţat  în anul 1964. Primul bloc de învăţămînt a servit o clădire (actuala ospătărie) construită  în a.1900.

Blocul A al școlii incomplete de 8 ani a fost construit în anul 1959.

Blocul B al Gimnaziului Todirești a fost dat în exploatare în 2011.

Misiunea Gimnaziului constă în instruirea și educația tinerei generații în concordanță cu principiile pozitive ale educației care preconizează o formare, dezvoltare a celui educat în conformitate cu: Adevărul, Binele, Frumosul, Dreptatea, Libertatea, Pietatea.

Numărul total de elevi: 186 elevi

Învățământul primar: 4 clase – 75 elevi

Învățământul gimnazial: 5 clase –111 elevi

Director – dna Zinaida Ciobanu, tel.: 0265 76 586.

Gimnaziul “Grigore Vieru” s.Chetrosu.  Până la  – 1951 a funcţionat şcoala primară în s.Chetrosu-Bîc  şi  Chetrosu – Neamţ . În anul 1951 a fost înfiinţată şcoala  în s.Chetrosu-Neamţ. Prima promoţie cu instruire de 7 ani în 1956 – a înregistrat 9 elevi.

1970-1971 – construcţia blocului actual al clădirii şcolii.

1971 – deschiderea şcolii medii în s.Chetrosu.

1975 – prima promoţie a şcolii medii 25 absolvenţi.

2011 – 24 promoţii a şcolii medii – 1227 absolvenţi.

2019– 83 promoţii ai şcolii medii incomplete –

3497absolvenţi.

Numărul total de elevi –     154:

82 de elevi în clasele primare;

72 de elevi în ciclul gimnazial.