Cu privire la instituirea curatelei

D I S P O Z I Ţ I E   NR.36      din 19 mai 2020  Cu privire la instituirea curatelei           Conform prevederilor art.6, art.13 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,  art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 […]

Mai mult..

 Cu privire la  desemnarea reprezentanţilor Comisiei de delimitare a terenurilor proprietate publică a UAT Chetrosu

                                           D I S P O Z I Ţ I E   NR.35                                            din 18 mai 2020  Cu privire la  desemnarea reprezentanţilor Comisiei de delimitare a terenurilor proprietate publică a UAT Chetrosu            În  […]

Mai mult..