Dispozitia nr.140 din 16.11.2022

D I S P O Z I Ţ I E     nr.140                                                      din 16 noiembrie 2022 Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, […]

Mai mult..

DISPOZITIE

D I S P O Z I Ţ I E   NR.60 din 20 mai 2022   Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie   În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr. 58 din 19 mai 2022

D I S P O Z I Ţ I E     nr. 58 din 19 mai 2022   Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul […]

Mai mult..

Cu privire la desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

D I S P O Z I Ţ I E     nr.53                                                                  din 04 mai 2022    Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul […]

Mai mult..

Dispoziţie nr.28

D I S P O Z I Ţ I E     nr.28                                                                  din 24 martie 2022  Cu privire la organizarea şi desfăşurarea perioadei de amenajare, salubrizare şi igienizare a teritoriului com.Chetrosu             În scopul amenajării, igienizării şi salubrizării teritoriului localităţilor comunei Chetrosu, în conformitate cu art.12 al Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de […]

Mai mult..

Dispozitie

D I S P O Z I Ţ I E     nr.27                                                                  din 17 martie 2022    Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E de convocare a şedinţei ordinare a consiliului local

D I S P O Z I Ţ I E   nr.140                                                                                               din 08 decembrie 2021  Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare a consiliului local În conformitate cu art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu  D I S P U N […]

Mai mult..

Dispoziţie Nr.93 din 25.08.2021

D I S P O Z I Ţ I E                                                              nr.93                                                                  din 25 august 2021   Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectelor de […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E 

D I S P O Z I Ţ I E    nr.78                                                                  din  26 iulie 2021          Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local com. Chetrosu   În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu […]

Mai mult..