Decizii adoptate in sedinta nr.11 din 14.12.2021

D E C I Z I E  nr.11/ 1 din 14 decembrie 2021  Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2022  în prima  lectură În temeiul prevederilor art. 20 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24 […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E de convocare a şedinţei ordinare a consiliului local

D I S P O Z I Ţ I E   nr.140                                                                                               din 08 decembrie 2021  Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare a consiliului local În conformitate cu art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu  D I S P U N […]

Mai mult..

A N U N Ţ !

AVIZ Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu! În contextul transparenţei decizionale, Vă invităm la  audieri publice „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2022” Cel mai important document, conform căruia comunal Chetrosu va cheltui banii publici şi va înregistra venituri în anul 2022, se expune pentru audieri publice la 14 decembrie 2021, ora 10.00, în incinta sălii […]

Mai mult..

Notele informative pentru anul 2020!

Nota informativă cu privire la executarea bugetului Nota informativă privind achitarea impozitului funciar şi imobiliar Nota informativă privind cadastru funciar Nota informativă cu privire la activitatea asistentului social comunitar      

Mai mult..

Proiecte de decizie propuse spre consultare publică, şedinţa nr.4 a.2021

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!  Primăria comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, iniţiază, începând cu 02 martie 2021, consultarea publică a proiectelor de decizie planificate a fi adoptate în şedinţa nr.4 din anul 2021 Pentru a asigura transparenţa în gestionarea eficientă a finanţelor publice şi în  activitatea  instituţiilor subordonate  pentru anul 2020, Vă propunem spre studiere […]

Mai mult..

Audieri publice „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2021”

AVIZ Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!  În contextul transparenţei decizionale, Vă invităm la  audieri publice „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2021” Cel mai important document, conform căruia comuna Chetrosu va cheltui banii publici şi va înregistra venituri în anul 2021, se expune pentru audieri publice la 04 decembrie 2020, ora 10.00, în incinta sălii […]

Mai mult..

Consultare publică a Proiectului de decizie ”Cu privire la executarea bugetului  comunal  Chetrosu pe prima jumătate a anului  2020”

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!  Primăria comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, iniţiază, începând cu 10 august 2020, consultarea publică a proiectului de decizie 5/1 ”Cu privire la executarea bugetului  comunal  Chetrosu pe prima jumătate a anului  2020” Având în vedere că bugetul local reprezintă totalitatea veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate exercitării […]

Mai mult..

Proiectul bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020, Audieri publice

AVIZ Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!  În contextul transparenţei decizionale, Vă invităm la  audieri publice „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2020” Cel mai important document, conform căruia comuna Chetrosu va cheltui banii publici şi va înregistra venituri în anul 2020, se expune pentru audieri publice la 20 decembrie 2019, ora 9.00, […]

Mai mult..

Proiectul bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!  Primăria comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, iniţiază, începând cu 02 decembrie 2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2020”. Scopul proiectului este de a asigura transparenţa în gestionarea eficientă a finanţelor publice de către executorii de buget. Având în vedere că […]

Mai mult..