Pașaportul satului

Paşaportul satului

Localități în componența comunei Chetrosu:

                       s.Chetrosu înfiinţat  în anul 1 8 4 0

                       s.Todirești înfiinţat  în anul 1 6 2 7

Raionul: Anenii Noi

Hramul satului:

s.Chetrosu: 8 noiembrie

s.Todirești: 14 octombrie

Suprafaţa totală a comunei: 5 099 ha.

Localităţi din vecinătatea comunei: satul Țînțăreni, satul Puhoi, satul Mereni, or.Sîngera.

Numărul populaţiei: la 01 ianuaie 2019 -3875 persoane.

Conform datelor recensământului din anul 2014, populaţia constituia 3855 oameni, dintre care 49% – bărbaţi și 51,0%- femei.

Structura etnică a populaţiei în cadrul satului: 78,79 % -moldoveni, români; 11,50 % – ucraineni; 8,31 % – ruşi; 1,40 % – alte etnii.

Instituţii medicale: 3 Oficii ale Medicilor de Familie.

Servicii publice de educaţie:

  • Chetrosu:

Grădiniţa de copii „Prichindel”;

Gimnaziul „Grigore Vieru”.

  • Todirești:

Grădinița de copii ”Romanița”;

Gimnaziul s.Todirești.