Componența comisiilor de specialitate

1.Comisia funciară, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului- 5 membri

Preşedinte- Grosu Ion

Secretar-      Nigai Malvina

Membri-      Caramanuţa Valeriu

Cecan Ion

Ipatov Nicolai

2.Comisia de planificare, finanţe şi buget – 5 membri

Preşedinte- Nigai Ghenadie

Secretar-      Brăila Lidia

Membri-      Ciuntu Anna

Iachimenco Valentina

Prodan Liliana

3.Comisia pentru probleme social-culturale, de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi sport – 5  membri

Preşedinte- Iachimenco Valentina

Secretar-      Nigai Bogdan

Membri-      Prodan Liliana

Costeţchi Liudmila

Brăila Lidia

4.Comisia de drept şi problemele minorilor – 5 membri

Preşedinte- Cecan Ion

Secretar-      Ciuntu Anna

Membri-      Cliovan Serghei

Costeţchi Liudmila

Nigai Ghenadie