Decizii adoptate în şedinţa nr.2 din 15 mai 2020

                                                            D E C I Z I E  nr.2/1                                                                                                                         din 15 mai  2020  Cu privire la corelarea bugetului comunal Chetrosu cu bugetul de stat […]

Mai mult..