Anunț!

Anexa nr.2 la proiectul de decizie nr.7/4 din 07.10.2022 ANUNȚ cu privire la condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunală Chetrosu Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă a activităţii Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu” Sarcinile de bază: Administrarea ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu” conform statutului Condiţiile de […]

Mai mult..

Anunt!

D I S P O Z I Ţ I E   NR.51       din 11 mai 2021  Cu privire la instituirea Comisiei de concurs  În conformitate cu prevederile p.26 alin.(1) al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului […]

Mai mult..

Anunt!

 D I S P O Z I Ţ I E   NR.50       din 11 mai 2021  Cu privire la desfăşurarea primei etape a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din localităţile comunei Chetrosu: IET s.Chetrosu şi IET s.Todireşti  În  conformitate cu  prevederile p.37 al Regulamentului cu privire la organizarea şi […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.35 din 02 aprilie 2021

Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al grădiniţei de copii din localităţile comunei Chetrosu   În temeiul art.32 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.21, alin.(1), art.50 alin.(5), art.142, lit.j) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Regulamentului cu privire  la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei […]

Mai mult..

Anunţ !

D I S P O Z I Ţ I E   NR.27       din 03 martie 2021  Cu privire la desfăşurarea  primei etape a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din s. Todireşti  În  conformitate cu  prevederile p.37 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de […]

Mai mult..

Cu privire la prelungirea perioadei de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti

  D I S P O Z I Ţ I E   NR.9    din  29 ianuarie 2021   Cu privire la prelungirea perioadei de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti Avînd ca temei procesul verbal al şedinţei comisiei de concurs nr.1 din 15.01.2021 cu […]

Mai mult..

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului comunal Chetrosu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL ANENII NOI PRIMĂRIA COMUNEI CHETROSU __________________________________________________________ 6514, Republica Moldova, r-l Anenii Noi                      6514, Республика Молдова, р-н Анений Ной       s.Chetrosu str.Frunze nr.18                                                          с. Кетроcсы ул. Фрунзе,18      tel.: 265-32-137, 265-322-46                                                        тел.: 265-32-137, 265-32-246             fax: (265)32-246                                                                факс: (265)32-246   D I S P O Z I Ţ I […]

Mai mult..

Anunţ!

A N U N Ţ !            Prin prezenta, Vă comunicăm, că în rezultatul examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului comunal Chetrosu sunt admişi la proba scrisă următorii candidaţi:   1.Toma Diana 2.Negara Artur   Totodată vă informăm că proba scrisă şi interviul se va […]

Mai mult..