DISPOZITIE

D I S P O Z I Ţ I E   NR.60 din 20 mai 2022   Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie   În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, […]

Mai mult..

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu! Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria […]

Mai mult..

Cu privire la desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

D I S P O Z I Ţ I E     nr.53                                                                  din 04 mai 2022    Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul […]

Mai mult..

Consultări publice!

Primăria  com.Chetrosu rl.Anenii Noi, inițiază începând cu data de  11.02. 2022 consultări publice pe marginea  proiectului  de  Decizie a Consiliului  local cu privire la executarea Bugetului pe anul 2021. Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectului  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesitățiilor  de  examinare a gradului de  executare a Bugetului  local  pe 12  luni […]

Mai mult..

A N U N Ţ !

AVIZ Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu! În contextul transparenţei decizionale, Vă invităm la  audieri publice „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2022” Cel mai important document, conform căruia comunal Chetrosu va cheltui banii publici şi va înregistra venituri în anul 2022, se expune pentru audieri publice la 14 decembrie 2021, ora 10.00, în incinta sălii […]

Mai mult..

Dispoziţia nr.29 din 12 martie 2021

  D I S P O Z I Ţ I E   NR.29 din 12 martie 2021 Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare a consiliului local              În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu D I S P U […]

Mai mult..

Proiecte de decizie propuse spre consultare publică, şedinţa nr.4 a.2021

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!  Primăria comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, iniţiază, începând cu 02 martie 2021, consultarea publică a proiectelor de decizie planificate a fi adoptate în şedinţa nr.4 din anul 2021 Pentru a asigura transparenţa în gestionarea eficientă a finanţelor publice şi în  activitatea  instituţiilor subordonate  pentru anul 2020, Vă propunem spre studiere […]

Mai mult..

Audieri publice „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2021”

AVIZ Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!  În contextul transparenţei decizionale, Vă invităm la  audieri publice „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2021” Cel mai important document, conform căruia comuna Chetrosu va cheltui banii publici şi va înregistra venituri în anul 2021, se expune pentru audieri publice la 04 decembrie 2020, ora 10.00, în incinta sălii […]

Mai mult..

Proiecte de decizii pentru sedinta nr.6 din 16.09.2020

 Proiect de decizie 6/1 Raportor: L.Brailean, contabil-şef Cu privire la executarea bugetului  comunal  Chetrosu pe prima jumătate a anului  2020 Analizând informaţia privind executarea bugetului comunal pe prima jumătate a anului 2020 şi constatând că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor […]

Mai mult..