Anunț!

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!  Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria […]

Mai mult..

Dispozitia nr.140 din 16.11.2022

D I S P O Z I Ţ I E     nr.140                                                      din 16 noiembrie 2022 Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, […]

Mai mult..

Anunț!

Anexa nr.2 la proiectul de decizie nr.7/4 din 07.10.2022 ANUNȚ cu privire la condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunală Chetrosu Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă a activităţii Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu” Sarcinile de bază: Administrarea ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu” conform statutului Condiţiile de […]

Mai mult..

Plan de achizitie modificat

APROBAT L.Zalevschi___________________                                                                                                                                         (primarul com.Chetrosu)   PLANUL DE ACHIZITIE Primăria com.Chetrosu pentru anul  2022   Plan de achizitii modificat Nr d/o Expunerea obiectului de achizitie Valoarea estimativă, mii lei (inclusiv TVA) Perioada desfasurarii procedurii de achizitie publica Procedura de achizitie publica 1 Gaz natural 268000 Ianuarie   Achizitii din unica sursa 2 Energie electrica 276000 […]

Mai mult..

ANUNȚ!

Stimați săteni, vă informăm că pe data de 6 iulie 2022 ora 14:00 in incinta Primariei com. Chetrosu, Comisiile de specialitate se vor întruni în ședința de lucru, pentru a discuta propunerile Î.M. Gospodăriei Comunale Chetrosu privind majorarea tarifelor la serviciile comunale (aprovizionarea cu apă şi canalizare). Până atunci, vă rugăm să vă expuneți părerile […]

Mai mult..

DISPOZITIE

D I S P O Z I Ţ I E   NR.60 din 20 mai 2022   Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie   În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, […]

Mai mult..

ANUNT!

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!   Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, […]

Mai mult..