Cu privire la prelungirea concursului pentru funcţia vacantă: şef de birou la căminului cultural Chetrosu şi căminului cultural Todireşti

Primăria comunei Chetrosu, cu adresa juridică: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Mihail Frunze nr.18 Anunţ Cu privire la prelungirea concursului pentru funcţia vacantă: şef de birou la căminului cultural Chetrosu şi căminului cultural Todireşti Obiectivele prioritare ale funcţiei Organizarea vieţii culturale a localităţii; Conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil, ca factor de consolidare […]

Mai mult..

Decizii aprobate în şedinţa nr.3 din 10.06.2020

                                                             D E C I Z I E  nr.3/3                                                                                                               din 10 iunie  2020  Cu privire la constituirea Comisiei administrative  Având în vedere necesitatea examinării […]

Mai mult..

 Cu privire la  acordarea concediului  ordinar

D I S P O Z I Ţ I E   NR.45       din 15 iunie 2020  Cu privire la  acordarea concediului  ordinar              În temeiul   art.112, art.113, 115  al  Codului Muncii,  conform contractului colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, cererii  depuse    de  către  xxx, xxx,  de a i se acorda concediul ordinar pentru perioada […]

Mai mult..

 Cu privire la  organizarea muncii

D I S P O Z I Ţ I E   NR.46       din 15 iunie 2020  Cu privire la  organizarea muncii              În scopul diminuării riscului de răspândire a infecţie COVID-19, în temeiul   Hotărârei Guvernului nr.381 din 12 iunie 2020 ”Cu privire la organizarea muncii în unităţile bugetare”, conform art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 […]

Mai mult..

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

D I S P O Z I Ţ I E   NR.43      din 05 iunie 2020 Cu privire la  acordarea concediului ordinar Având în vedere cererea  depusă  de către  xxx, xxx privind acordarea concediului ordinar pentru perioada lucrată a a.2019-2020, în temeiul  contractului colectiv  de nr.20 din 01.07.2019, conform  Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de […]

Mai mult..

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

D I S P O Z I Ţ I E   NR.42      din 05 iunie 2020 Cu privire la  acordarea concediului ordinar Având în vedere cererea  depusă  de către  xxx, xxx, privind acordarea concediului ordinar pentru perioada lucrată a a.2019-2020, în temeiul  contractului colectiv  de nr.20 din 01.07.2019, conform  Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de […]

Mai mult..

Proiecte de decizie pentru sedinta nr.3 din 10.06.2020

Proiect de decizie 3/1 ,Raportor: L.Zalevschi, primar. Cu privire la constituirea Consiliului de Administrație al ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu” Având în vedere necesitatea constituirii organului colegial de administrare a ÎM ”GC Chetrosu” și reprezentarea fondatorului, în conformitate cu art.6, art.8 din Legea nr.246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, conform […]

Mai mult..

Proiecte de decizie propuse pentru şedinţa nr-3 din 10 iunie 2020

Proiect de decizie 3/1 ,Raportor: L.Zalevschi, primar. Cu privire la constituirea Consiliului de Administrație al ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu” Având în vedere necesitatea constituirii organului colegial de administrare a ÎM ”GC Chetrosu” și reprezentarea fondatorului, în conformitate cu art.6, art.8 din Legea nr.246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, conform […]

Mai mult..