Decizie adoptat in sedinta nr.1/1 din 02 martie 2022

DECIZIE nr.1/1 din 02 martie 2022     Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”   Conform prevederilor art. 14 lit.h) din Legea 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, în temeiul art.14 alin (1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie […]

Mai mult..

Decizii adoptate in sedinta nr.11 din 14.12.2021

D E C I Z I E  nr.11/ 1 din 14 decembrie 2021  Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2022  în prima  lectură În temeiul prevederilor art. 20 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24 […]

Mai mult..

Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul 2021

  Anexa nr.4 la decizia nr.11/3 Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2022 în a doua  lectură   Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale Chetrosu ce vor fi încasate la bugetul comunal în  anul 2022   Nr. Denumirea impozitului sau taxei locale Baza impozabilă şi/sau  obiectul impunerii Cota […]

Mai mult..

Decizii adoptate in sedinta nr. 6 din 25.06.2021

          D E C I Z I E  nr.6/1           din 25 iunie 2021 Cu privire la examinarea Prescripției Inspecției Financiare privind înlăturarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare efectuate la Primăria com.Chetrosu, r-nul Anenii Noi .  În temeiul art. 14 alin.(2) lit.o1), alin (3), 19, 20, 22 din Legea privind administraţia […]

Mai mult..

Decizii adoptate in sedinta nr.5 din 03.06.2021

                                                          D E C I Z I E  nr.5/1                                                                                                din 03 iunie 2021   Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-226 […]

Mai mult..

Decizii adoptate in sedinta nr.2 din 29.01.2021

D E C I Z I E          29 ianuarie 2021 Cu privire la numirea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local În temeiul art.30 din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică vacantă şi statutul funcţionarului public, avînd ca temei procesul verbal al şedinţei comisiei […]

Mai mult..

Decizii adoptate in sedint anr.6 din 16.09.2020

                                                           D E C I Z I E  nr.6/17                                                                                        din 16 septembrie 2020  Cu privire la reducerea vârstei matrimoniale  Având în vedere cererea depusă de […]

Mai mult..