Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

                                                                                      D I S P O Z I Ţ I E   NR.89

                                                                                          din 16 august  2019

 Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

         1.Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.7  la 23 august 2019 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa consiliului electoral de circumscripţie comunal Chetrosu;
  2. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare;
  3. Cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului comunal în instanța de judecată;
  4. Cu privire la evaluarea terenurilor proprietate UTA Chetrosu;
  5. Cu privire la permisiunea de a amenaja un teren de joacă;
  6. Cu privire la examinarea demersurilor şi cererilor

Raportori: L.Zalevschi-primar; E.Diacioc-secretar.

        2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa ordinară a consiliului local la 23 august 2019 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                       Leonid Zalevschi