Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

D I S P O Z I Ţ I E   NR.108                                               din 25 septembrie  2019   Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local   În legătură cu necesitatea apărută, având în vedere scrisoarea Direcţiei de Finanţe nr.125 din 16.09.2019 Cu privire la modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2019, în […]

Mai mult..

Cu privire la instituirea tutelei

D I S P O Z I Ţ I E   NR.103    din 09 septembrie 2019  Cu privire la instituirea tutelei           Conform prevederilor art.6, art.13 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,  art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 […]

Mai mult..

Cu privire la acordarea îndemnizaţiei unice aleşilor locali în legătură cu expirarea mandatului

                                               D E C I Z I E  nr.        7/9                                                                                  din 30 august 2019  Cu privire la acordarea îndemnizaţiei unice aleşilor locali în legătură cu expirarea mandatului  Având în vedere expirarea […]

Mai mult..