Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar principal al BPT Chetrosu

A N U N Ţ Primăria Chetrosu, Anenii Noi, anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei de Bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale Chetrosu  INFORMAŢIA cu privire la condiţiile de participare la concurs  Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă a activităţii bibliotecii şi asigurarea accesului  copiilor şi locuitorilor din s.Chetrosu la serviciile bibliotecii. Condiţiile de participare […]

Mai mult..

Cu privire la prelungirea concursului pentru funcţia vacantă de şef de birou la căminului cultural Chetrosu şi căminului cultural Todireşti

Anunţ Cu privire la prelungirea concursului pentru funcţia vacantă de şef de birou la căminului cultural Chetrosu şi căminului cultural Todireşti Obiectivele prioritare ale funcţiei Organizarea vieţii culturale a localităţii; Conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil, ca factor de consolidare etico-morală a societăţii; Contribuirea la buna desfăşurare a activităţii Căminului cultural prin […]

Mai mult..

Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.1/2/1 din20.02.2008 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”

  D E C I Z I E  nr.        4/2                                                                                                                    din 19 iulie 2019 Cu privire la   modificarea […]

Mai mult..

Cu privire la organizarea consultărilor publice

D E C I Z I E  nr.     3/17 din  20 iunie 2019  Cu privire la organizarea consultărilor publice  Pentru a asigura respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; având la bază art.5 pct (2) lit.a) al Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie; conform Regulamentului cu privire la procedurile […]

Mai mult..

Cu privire la iniţierea inventarierii terenurilor proprietate publică a UAT Chetrosu

                                            D E C I Z I E  nr.        3/15                                                                                          din 20 iunie 2019           Cu privire la iniţierea inventarierii terenurilor           proprietate publică a UAT Chetrosu  În scopul delimitării terenurilor  proprietate […]

Mai mult..