Cu privire la desfăşurarea concursului  pentru ocuparea funcţiilor vacante

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.93

      din 19 august 2019

 Cu privire la desfăşurarea concursului 

pentru ocuparea funcţiilor vacante

 Întru executarea Deciziei nr.2/21 din 29 martie 2019 Cu privire la anunţarea concursului, în conformitate cu  prevederile p.17  al Regulamentului privind organizarea   şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale, aprobat prin Decizia nr.3/1 din 20 iunie 2019,  al Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural, aprobat prin Decizia nr.3/2 din 20 iunie 2019,  în temeiul Legii nr.160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci,  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform  art.29 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

 1.Se stabileşte data desfăşurării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de bibliotecar principal la BPT Chetrosu şi şef de birou la Căminul cultural Chetrosu la 28.08.2019 ora 15.00 în incinta primăriei com.Chetrosu, în sala de şedinţe.

2.Secretarul comisiei de concurs Podolin Ecaterina va asigura informarea în termen legal a pretendenţilor la funcţiile menţionate.

3.Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                                             Leonid Zalevschi