Cu privire la  acordarea concediului ordinar

D I S P O Z I Ţ I E   NR.75      din 31 iulie 2019 Cu privire la  acordarea concediului ordinar Având în vedere cererea  depusă  de către  dna Lidia Railean, bibliotecar principal la BPT s.Todireşti, privind acordarea concediului ordinar pentru perioada lucrată a a.2018-2019, în temeiul  contractului colectiv  de muncă  nr.62 din 07.07.2014, […]

Mai mult..