Cu  privire la  modificarea Contractului individual de muncă

Dispoziţiile primarului

                                                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.88

                                                                   din 14 august 2019

 

Cu  privire la  modificarea

 Contractului individual de muncă

În temeiul cererii-acord depuse de către XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxx la Primăria com.Chetrosu, conform prevederilor art. 68, alin.(2) punct. e) din Codul Muncii al RM, în  baza  art.29, 32  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se modifică Contractul individual de muncă nr.44 încheiat la data de 31.07.2019,  a salariatului XXXXXXXXXXXXX cu stabilirea 0,5 unităţi de xxxxxxxxxxxxxxx începând cu data de 15.08.2019.

  1. Contabilitatea va calcula şi va achita salariul în termen.

3.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid  ZALEVSCHI