Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.49  din 13 iunie 2020

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.64

                                                                                            din 06 august 2020

 Cu privire la modificarea Dispoziţiei

nr.49  din 13 iunie 2020

          Având în vedere prelungirea stării de urgență de sănătate publică, întru asigurarea securităţii protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor din comună şi angajaţilor instituțiilor preșcolare, în baza art.59, art.60 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se modifică Dispoziţia primarului nr.49 din 30 iunie 2020 “Cu privire la staţionarea activităţii  IEP ”Prichindel” şi IEP ”Romaniţa”, după cum urmează:

– în textul părţii dispositive se modifică punctul 1, care va avea următorul conținut:

„1.Se acceptă staţionarea activităţii IEP ”Prichindel” din s.Chetrosu şi IEP ”Romaniţa” din s.Todireşti începând cu data de 01.07.2020 până la data de 31.08.2020”.

  1. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-1 asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                      Leonid ZALEVSCHI