Cu privire la  instituirea grupului de lucru

                                        D I S P O Z I Ţ I E   NR.86                                                din 29 septembrie 2020  Cu privire la  instituirea grupului de lucru Cu scopul evaluării ofertelor depuse în cadrul Licitaţiei Publice cu nr.ocds-b3wdp1-MD-1599118072367 […]

Mai mult..

Decizii adoptate in sedint anr.6 din 16.09.2020

                                                           D E C I Z I E  nr.6/17                                                                                        din 16 septembrie 2020  Cu privire la reducerea vârstei matrimoniale  Având în vedere cererea depusă de […]

Mai mult..

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

                                        D I S P O Z I Ţ I E   NR.82                                           din 22 septembrie 2020      Cu privire la  acordarea concediului ordinar Având în vedere cererea  depusă  de către xxx,    , privind acordarea […]

Mai mult..

Decizii adoptate in sedinta nr.5 din 05.09.2020

                                                                 D E C I Z I E  nr.5/1                                                                                                       din 05 septembrie 2020  Cu privire la rectificarea bugetului  În legătură cu necesitatea […]

Mai mult..

Proiecte de decizii pentru sedinta nr.6 din 16.09.2020

 Proiect de decizie 6/1 Raportor: L.Brailean, contabil-şef Cu privire la executarea bugetului  comunal  Chetrosu pe prima jumătate a anului  2020 Analizând informaţia privind executarea bugetului comunal pe prima jumătate a anului 2020 şi constatând că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor […]

Mai mult..