Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

Dispoziţiile primarului

                                  D I S P O Z I Ţ I E   NR.27

                                       din  27 martie 2020

Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

În temeiul  cererii depuse de  xxx, xxx, privitor la acordarea  concediului neplătit, în temeiul art.120 al  Codului Muncii  a RM,   art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă  concediul neplătit cu durata de 30 zile calendaristice xxx începând cu data de 01 aprilie 2020.

2.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                       Leonid ZALEVSCHI