Cu privire la  acordarea concediului ordinar

D I S P O Z I Ţ I E   NR.61       din 31 iulie 2020 Cu privire la  acordarea concediului ordinar Având în vedere cererea  depusă  de către  xxx, xxxla primăria  com.Chetrosu, privind acordarea concediului ordinar, conform contractului individual de muncă nr.47din 02.12.2019, conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art […]

Mai mult..