Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.31

                                           din  28 aprilie 2020

 Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

În temeiul  cererii depuse de  xxx, xxx, privitor la acordarea  concediului neplătit, în temeiul art.120 al  Codului Muncii  a RM,   art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă  concediul neplătit cu durata de 31 zile calendaristice xxx începînd cu data de 01 mai 2020.

2.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI