Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

Dispoziţiile primarului

                                                                     D I S P O Z I Ţ I E   NR.115

                                                                           din 07 octombrie  2018

 Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

          În conformitate cu prevederile art. 29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, având  în  vedere alocaţiile cheltuielilor  planificate  în acest scop pentru instituţiile subordonate, în scopul organizării şi petrecerii măsurilor sportive, în conformitate cu devizele de cheltuieli prezentate de organizatorul măsurii,  primarul interimar al comunei Chetrosu

D I S P U N E:

  1. Se redistribuie suma de 2000 lei pentru menţionarea participanţilor la activităţile sportive desfăşurate în cadrul Campionatului de fotbal al veteranilor desfăşurat la 19.10.2019.
  2. Contabilitatea va întocmi documentele necesare în acest scop.
  3. Iurie Doloşcan, organizatorul activităţilor sportive va prezenta contabilităţii în termen listele de plată a sumelor  alocate şi distribuite  persoanelor  menţionate.

Primar interimar

al comunei  Chetrosu                                                           Iurie Doloşcan