Cu  privire la petrecerea inventarierii la instituţiile subordonate Primăriei comunei Chetrosu

Dispoziţiile primarului

                                              D I S P O Z I Ţ I E   NR.128

                                               din 25 noiembrie  2019

Cu  privire la petrecerea inventarierii la

Primăria comunei Chetrosu

În scopul efectuării înventarierii în primărie, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat  prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015 al Ministerului Finanţelor, Regulamentul  privind  inventarierea,  aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012, în  baza prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în conformitate cu  lit. g) art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie comisia de inventariere la primăria com.Chetrosu în următoarea componenţă:

Preşedintele comisiei              – Leonid Zalevschi, primar

Membrii comisiei:                   – Larisa Brailean, contabil şef al primăriei

– Elena Diacioc, secretar.

2.Se efectuează inventarierea la Primăria com.Chetrosu în perioada 26.11.2019 -05.12.2019.

3.Se pune în sarcina persoanei responsabile să pună la dispoziţie documentaţia de evidenţă  şi depozitul  de păstrare a bunurilor materiale.

  1. Întocmirea procesului -verbal privind rezultatele inventarierii se pune în seama contabilului şef  Larisa Brailean.

5.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCHI

 

  

                                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.129

                                               din 25 noiembrie  2019

 Cu  privire la petrecerea inventarierii la

Grădiniţa  de copii din satul Chetrosu

În scopul efectuării înventarierii în instituţiile subordonate primăriei, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat  prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015 al Ministerului Finanţelor, Regulamentul  privind  inventarierea,  aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012, în  baza prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în conformitate cu  lit. g) art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se efectuează inventarierea la Grădiniţa de copii din  s.Chetrosu în perioada 26.11.2019 -05.12.2019.

2.Se pune în sarcina persoanei responsabile să pună la dispoziţie documentaţia de evidenţă  şi depozitul  de păstrare a bunurilor materiale.

  1. Întocmirea procesului -verbal privind rezultatele inventarierii se pune în seama contabilului şef  Larisa Brailean.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al com.Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI

 

   

                                                D I S P O Z I Ţ I E   NR.130

                                               din 25 noiembrie  2019

 Cu  privire la petrecerea inventarierii la

Grădiniţa  de copii din satul Todireşti

În scopul efectuării înventarierii în instituţiile subordonate primăriei, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat  prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015 al Ministerului Finanţelor, Regulamentul  privind  inventarierea,  aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012, în  baza prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în conformitate cu  lit. g) art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se efectuează inventarierea la Grădiniţa de copii din s.Todireşti în perioada 26.11.2019 -05.12.2019.

2.Se pune în sarcina persoanei responsabile să pună la dispoziţie documentaţia de evidenţă  şi depozitul  de păstrare a bunurilor materiale.

  1. Întocmirea procesului -verbal privind rezultatele inventarierii se pune în seama contabilului şef  Larisa Brailean.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al com.Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI

 

                                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.131

                                               din 25 noiembrie  2019

 Cu  privire la petrecerea inventarierii  la

Biblioteca Publică din satul Chetrosu

În scopul efectuării înventarierii în instituţiile subordonate primăriei, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat  prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015 al Ministerului Finanţelor, Regulamentul  privind  inventarierea,  aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012, în  baza prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în conformitate cu  lit. g) art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se efectuează inventarierea la Biblioteca Publică din s.Chetrosu în perioada 26.11.2019 -05.12.2019.

2.Se pune în sarcina persoanei responsabile să pună la dispoziţie documentaţia de evidenţă  şi depozitul  de păstrare a bunurilor materiale.

  1. Întocmirea procesului -verbal privind rezultatele inventarierii se pune în seama contabilului şef  Larisa Brailean.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCHI

 

                                                D I S P O Z I Ţ I E   NR.132

                                               din 25 noiembrie  2019

Cu  privire la petrecerea inventarierii la

Biblioteca  Publică din satul Todireşti

 În scopul efectuării înventarierii în instituţiile subordonate primăriei, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat  prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015 al Ministerului Finanţelor, Regulamentul  privind  inventarierea,  aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012, în  baza prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în conformitate cu  lit. g) art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se efectuează inventarierea la Biblioteca Publică din s.Todireşti în perioada 26.11.2019 -05.12.2019.

2.Se pune în sarcina persoanei responsabile să pună la dispoziţie documentaţia de evidenţă  şi depozitul  de păstrare a bunurilor materiale.

  1. Întocmirea procesului -verbal privind rezultatele inventarierii se pune în seama contabilului şef  Larisa Brailean.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCHI

 

                                            D I S P O Z I Ţ I E   NR.133

                                               din 25 noiembrie  2019

Cu  privire la petrecerea inventarierii la

Căminul Cultural din satul Chetrosu

În scopul efectuării înventarierii în instituţiile subordonate primăriei, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat  prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015 al Ministerului Finanţelor, Regulamentul  privind  inventarierea,  aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012, în  baza prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în conformitate cu  lit. g) art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se efectuează inventarierea la Căminul Cultural din s.Chetrosu în perioada 26.11.2019 -05.12.2019.

2.Se pune în sarcina persoanei responsabile să pună la dispoziţie documentaţia de evidenţă  şi depozitul  de păstrare a bunurilor materiale.

  1. Întocmirea procesului -verbal privind rezultatele inventarierii se pune în seama contabilului şef  Larisa Brailean.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCHI

 

 

                                            D I S P O Z I Ţ I E   NR.134

                                               din 25 noiembrie  2019

Cu  privire la petrecerea inventarierii la

Căminul Cultural din satul Todireşti

În scopul efectuării înventarierii în instituţiile subordonate primăriei, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat  prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015 al Ministerului Finanţelor, Regulamentul  privind  inventarierea,  aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012, în  baza prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în conformitate cu  lit. g) art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se efectuează inventarierea la Căminul Cultural din s.Todireşti în perioada 26.11.2019 -05.12.2019.

2.Se pune în sarcina persoanei responsabile să pună la dispoziţie documentaţia de evidenţă  şi depozitul  de păstrare a bunurilor materiale.

  1. Întocmirea procesului -verbal privind rezultatele inventarierii se pune în seama contabilului şef  Larisa Brailean.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCHI