Cu privire la stabilirea ordinii  privind  desfăşurarea agitaţiei electorale  ale concurenţilor  electorali şi stabilirea locurilor  speciale de   afişaj   electoral 

Dispoziţiile primarului

                                                                               D I S P O Z I Ţ I E   NR.99

                                                                                 din 09 septembrie 2019

 Cu privire la stabilirea ordinii  privind  desfăşurarea agitaţiei electorale  ale concurenţilor  electorali şi stabilirea locurilor  speciale de   afişaj   electoral

 În conformitate cu  art.47 alin.(7)  din Codul Electoral  nr.1381-XIII din 21.11.1997, cu  modificările ulterioare, în scopul bunei organizări a alegerilor locale generale din  20 octombrie  2019, conform  art.29, art.32  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

1.A stabili locul  desfăşurării  întîlnirilor  concurenţilor electorali cu  alegătorii în încăperi după cum urmează:

  1. a) satul Chetrosu-Bîc – în căminul cultural din centru satului Chetrosu;
  2. b) satul Todireşti – în căminul cultural din centru satului Todireşti.
  3. 2. A stabili locul desfăşurării întîlnirilor  concurenţilor electorali cu  alegătorii în  perimetrul satelor după cum urmează:
  4. a) satul Chetrosu-Bîc:

–  în  regiunea  magazinului COOP ”Mereni”;

– în regiunea căminului cultural;

– în sectorul nou al satului.

b)satul Chetrosu-Neamţ:

–  în regiunea  caselor la bloc;

–  în regiunea magazinului alimentar  cu două nivele;

–  parcul de lîngă gimnaziul  „Gr.Vieru”.

  1. c) satul Todireşti:

–  în  regiunea  magazinului  COOP”Mereni”;

–  parcul din centrul satului.

  1. A stabili locuri speciale de afişaj   electoral  pentru  toţi concurenţii     înregistraţi după cum urmează:
  2. a) satul Chetrosu-Bîc:

– panoul informativ  din  regiunea  magazinului COOP”Mereni”;

b)satul Chetrosu-Neamţ:

– pe   panoul informativ din regiunea  magazinului alimentar cu două nivele;

– pe panoul  informativ de pe sediul primăriei Chetrosu.

c)satul Todireşti:

– pe  panoul  informativ din  regiunea  magazinului  COOP ”Mereni”;

– pe panoul informativ din regiunea grădiniţei de copii ”Romariţa”.

4.Se informează  agenţii economici, care doresc să instaleze panouri informative în mod individual,  de a coordona instalarea cu APL.

5.Dispoziţia va fi adusă la cunoştinţa subiecţilor interesaţi prin afişare pe panourile informative din teritoriul comunei Chetrosu şi pe pagina web a primăriei com Chetrosu.

  1. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primarul

com.Chetrosu                                                              L.Zalevschi