Cu privire la propunerea de constituire a secţiilor de votare     

Dispoziţiile primarului

                                                                                  D I S P O Z I Ţ I E   NR.100

                                                                                    din 9 septembrie 2019

 Cu privire la propunerea de constituire a secţiilor de votare

          În  scopul efectuării votării, numărării voturilor la Alegerile Generale Locale  din 20 octombrie 2019 şi în conformitate cu art.29 şi 74 din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997, în temeiul art.29 din Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

  1. Se propune Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr.4 de a constitui secţiile de votare din teritoriul comunei Chetrosu, după cum urmează:
Denumirea secţiei de votare Nr.secţiei de votare Hotarele secţiei de votare (strada) Adresa sediului biroului electoral al secţiei de votare Adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii
Chetrosu s.Chetrosu:

– str.Chişinău nr.1

– str.Entuziaştilor

– str.M.Frunze

– str.Tineretului

– str.Livezilor

– str.Independenţei

– str.Arţarilor

– str.Viliamsov

– str-la Viliamsov

– str.Sportivă

– str.Plopilor

– str.S.Chireev

– str-la S.Chireev

– str.Viilor

– str-la Şcolară

– str.Moşiei

– str.Luceafărului

– str.Viitorului

– str.Teilor

– str.Alba-Iulia

– str.Ghioceilor

– str.Prieteniei

– str.Trandafirilor

Gimnaziul „Gr.Vieru” din s.Chetrosu s.Chetrosu str.Frunze,24

tel.265-32-117

Chetrosu s.Chetrosu:

– str.Chişinău nr.2-60, nr.3-69, nr.7/1, nr.7/2

– str.Salciilor

– str.Iazului

– str.Medicului

– str-la Medicului

– str.Ion Creangă

– str-la Ion Creangă

– str.Caştanului

– str-la Caştanului

– str.M.Eminescu

– str.Primul Învăţător

– str.Plopului

– str-la Plopului

– str-la Ploilor

– str.Izvoarelor

– str.Sf.Dumitru

– str.Igor Vieru

– str.Vasile Alecsandri

– str.Veronica Micle

– str.Sf.Vasile

– str.Victoriei

– str.Bisericii

– str.Andrei Doga

– str.Bîc

– str.Tighina

Căminul cultural din s.Chetrosu s.Chetrosu str.I.Creangă,2 tel.265-32-700
Todireşti Satul Todireşti Gimnaziul din s.Todireşti s.Todireşti str.Ştefan cel Mare, 65

tel.265-76-586

2.Decizia dată va fi adusă la cunoştinţa:

–  Consiliului electoral al circumscripţiei electoral uninominale nr.34 pînă la 13.09.2019;

– locuitorilor com.Chetrosu, prin afişare pe panourile  informative   şi plasarea pe pagina web a primăriei.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                  `                                    L.ZALEVSCHI