Cu privire la instituirea tutelei

D I S P O Z I Ţ I E   NR.103    din 09 septembrie 2019  Cu privire la instituirea tutelei           Conform prevederilor art.6, art.13 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,  art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 […]

Mai mult..