D I S P O Z I Ţ I E nr.90 din 21 iunie 2023 Cu privire la acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  dnei X , administratoare interimară la ÎM”Gospodăria Comunală Chetrosu”, privind acordarea concediului ordinar şi acordul X, conform pct.5.3. din contractul individual de muncă nr.49 din 26.03.2020, conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.89 din 19 iunie 2023 Cu privire la acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  X, X Biblioteca Publică Todirești, privind acordarea concediului ordinar pentru perioada lucrată a a.2022-2023, în temeiul  contractului individual de muncă, conform  Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, conform prevederilor  art.29 alin.(2) al  Legii nr.436/2006 privind  aministraţia publică  […]

Mai mult..