Dispozitie

D I S P O Z I Ţ I E     nr.27                                                                  din 17 martie 2022    Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul […]

Mai mult..

Consultări publice!

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu! Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria […]

Mai mult..

Decizie adoptat in sedinta nr.1/1 din 02 martie 2022

DECIZIE nr.1/1 din 02 martie 2022     Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”   Conform prevederilor art. 14 lit.h) din Legea 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, în temeiul art.14 alin (1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie […]

Mai mult..

ANUNT!!!

Stimate consumator, prin prezenta, vă informăm că în contextul obiectivului strategic de diversificare a surselor de energie electrică pentru consumatorii din R. Moldova și Acordului cu privire la condițiile de conectare a sistemelor energetice ale Ucrainei și Republicii Moldova la Sistemul Energetic ENTSO-E al Europei Continentale, în perioada 24-26 februarie curent, sistemul energetic național al Ucrainei, […]

Mai mult..

Consultări publice!

Primăria  com.Chetrosu rl.Anenii Noi, inițiază începând cu data de  11.02. 2022 consultări publice pe marginea  proiectului  de  Decizie a Consiliului  local cu privire la executarea Bugetului pe anul 2021. Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectului  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesitățiilor  de  examinare a gradului de  executare a Bugetului  local  pe 12  luni […]

Mai mult..

Decizii adoptate in sedinta nr.11 din 14.12.2021

D E C I Z I E  nr.11/ 1 din 14 decembrie 2021  Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2022  în prima  lectură În temeiul prevederilor art. 20 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24 […]

Mai mult..

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate Primăria com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de […]

Mai mult..

Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul 2021

  Anexa nr.4 la decizia nr.11/3 Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2022 în a doua  lectură   Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale Chetrosu ce vor fi încasate la bugetul comunal în  anul 2022   Nr. Denumirea impozitului sau taxei locale Baza impozabilă şi/sau  obiectul impunerii Cota […]

Mai mult..