Anunț cu privire la desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!   Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, […]

Mai mult..

Plan de achizitie modificat

APROBAT L.Zalevschi___________________                                                                                                                                         (primarul com.Chetrosu)   PLANUL DE ACHIZITIE Primăria com.Chetrosu pentru anul  2022   Plan de achizitii modificat Nr d/o Expunerea obiectului de achizitie Valoarea estimativă, mii lei (inclusiv TVA) Perioada desfasurarii procedurii de achizitie publica Procedura de achizitie publica 1 Gaz natural 268000 Ianuarie   Achizitii din unica sursa 2 Energie electrica 276000 […]

Mai mult..

ANUNȚ!

Stimați săteni, vă informăm că pe data de 6 iulie 2022 ora 14:00 in incinta Primariei com. Chetrosu, Comisiile de specialitate se vor întruni în ședința de lucru, pentru a discuta propunerile Î.M. Gospodăriei Comunale Chetrosu privind majorarea tarifelor la serviciile comunale (aprovizionarea cu apă şi canalizare). Până atunci, vă rugăm să vă expuneți părerile […]

Mai mult..

Cu privire la desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

D I S P O Z I Ţ I E     nr.53                                                                  din 04 mai 2022    Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul […]

Mai mult..

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate Primăria com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de […]

Mai mult..

Taxele locale pe anul 2022

D E C I Z I E  nr.11/  3                                                                     din 14 decembrie 2021    u privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2022  în a doua  lectură   În scopul asigurării părţii de venit a bugetului comunal Chetrosu  în anul  2022; în conformitate cu prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea […]

Mai mult..