Plan de achizitie modificat

APROBAT L.Zalevschi___________________                                                                                                                                         (primarul com.Chetrosu)   PLANUL DE ACHIZITIE Primăria com.Chetrosu pentru anul  2022   Plan de achizitii modificat Nr d/o Expunerea obiectului de achizitie Valoarea estimativă, mii lei (inclusiv TVA) Perioada desfasurarii procedurii de achizitie publica Procedura de achizitie publica 1 Gaz natural 268000 Ianuarie   Achizitii din unica sursa 2 Energie electrica 276000 […]

Mai mult..

ANUNȚ!

Stimați săteni, vă informăm că pe data de 6 iulie 2022 ora 14:00 in incinta Primariei com. Chetrosu, Comisiile de specialitate se vor întruni în ședința de lucru, pentru a discuta propunerile Î.M. Gospodăriei Comunale Chetrosu privind majorarea tarifelor la serviciile comunale (aprovizionarea cu apă şi canalizare). Până atunci, vă rugăm să vă expuneți părerile […]

Mai mult..

Cu privire la desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

D I S P O Z I Ţ I E     nr.53                                                                  din 04 mai 2022    Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul […]

Mai mult..

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate Primăria com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de […]

Mai mult..

Decizii adoptate in sedinta nr.5 din 03.06.2021

                                                          D E C I Z I E  nr.5/1                                                                                                din 03 iunie 2021   Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-226 […]

Mai mult..

ANUNŢ !

 A N U N Ţ ! Stimati părinţi si dragi copii! Primăria comuna Chetrosu informează că acţiunile cultural-artistice dedicate Zilei Internaţionale a Copiilor-1 iunie, sunt programate pentru zilele de simbătă şi duminică, 19 şi 20 iunie, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Cu bună dispoziţie, surprize si poveşti! Pe 19 iunie, ora 10.00 în faţa scenei […]

Mai mult..

Colaborare cu succes!

În data de 6 mai curent au fost livrate pachete alimentare la 29 de persoane în vârstă din comuna noastră! În acest sens vrem să ne exprimăm profunda recunoștință față de agenții economici din comuna Chetrosu care au contribuit cu donații și nu numai! Trei agenți economici printre care: ”OKMarket” (SRL DONIVEL) s. Todirești, Market […]

Mai mult..

ANUNŢ!

In atenția locuitorilor satului Chetrosu! Ținem să vă reamintim că în conformitate cu decizia consiliului local din 19.03.2021 urmează să începem reparația drumului de pe strada Plopului. Cu această ocazie Administrația Publică Locală, solicită implicarea activă a sătenilor pentru colectarea mijloacelor financiare care vor fi distribuite la procurarea: 1. Cherestea 1,4 m3*4,700=6580 lei; 2. Armătura […]

Mai mult..

ANUNŢ !

În baza Hotărârilor nr. 51 din 19 martie 2021, nr. 52 din 22 martie 2021, nr. 53 din 26 martie 2021, Dispozitie nr. 1 din 1 aprilie 2021, COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, în temeiul Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, cu modificările ulterioare şi a constatării tendinţelor de agravare […]

Mai mult..