Taxele locale pe anul 2022

D E C I Z I E  nr.11/  3                                                                     din 14 decembrie 2021    u privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2022  în a doua  lectură   În scopul asigurării părţii de venit a bugetului comunal Chetrosu  în anul  2022; în conformitate cu prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea […]

Mai mult..