Consultări Publice

În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența la procesul decizional, Legii nr.982- XIV din 22 mai 2000 privind accesul la informație, Hotărârii Guvernului 967 din 09 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele […]

Mai mult..