Dispozitia nr. 115 din 30.08.2023 Cu privire la organizarea consultărilor publice

  D I S P O Z I Ţ I E                           nr.115                                                                                       din 30 august  2023         Cu privire la organizarea consultărilor publice În conformitate cu prevederile Legii 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în proceul decizional a Hotărîrii Guvernului  nr.967 din 09.08.2016 […]

Mai mult..