Decizii adoptate în ședinta nr.2 din 10.03.2023

Bugetul comunei Deciziile consiliului local Impozite şi taxe locale

d 1.semnat.semnat (1)  Cu privire la raportul privind activitatea grădiniței ,,Romanița” din s.Todirești rl.Anenii Noi
pe anul 2022

d 2.semnat.semnat    Cu privire la raportul privind activitatea grădiniței ,,Prichindel” din s.Chetrosu rl.Anenii Noi
pe anul 2022

d 3.semnat.semnat  Cu privire la raportul privind activitatea Bibliotecii Publice Teritoriale Todirești pe anul 2022

d 4.semnat.semnat Cu privire la raportul privind activitatea Bibliotecii Publice Teritoriale Chetrosu pe anul 2022

d 5.semnat.semnat  Cu privire la raportul privind activitatea căminului cultural Chetrosu pe anul 2022

d 6.semnat.semnat  Cu privire la activitatea specialistului în perceperea fiscală pe anul 2022

d 7.semnat.semnat  Cu privire la activitatea specialistului în reglementarea regimului funciar pe anul 2022

d 8.semnat.semnat  Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal pe anul 2022

d 9.semnat.semnat Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a tichetelor de masă
angajaților din cadrul Primăriei com. Chetrosu

d 10.semnat.semnat Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă şi
utilizarea mijloacelor acestuia pentru anul 2023

d 11.semnat.semnat  Cu privire la stabilirea mărimei indemnizaţiei pentru alesul local

d 12.semnat.semnat Cu privire la executarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2022

d 13.semnat.semnat  Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2023

dec14_64180d982c2ad Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

d 15.semnat.semnat Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului de
dezvoltare locală: Grădinița de copii Prichindel

d 16.semnat.semnat Cu privire la inițierea formării bunului imobil prin separare

d 17.semnat.semnat Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a unor terenuri proprietate publică

d 18.semnat.semnat Cu privire la rezultatele licitației publice cu strigare din 24.02.2023

dp_6452637163d4d Cu privire la inițierea lucrărilor de corectare a erorilor cadastrale

dp_641864662be5e Cu privire la examinarea demersurilor si cererilor

d 23.semnat.semnat Cu privire la inițierea proiectării drumurilor locale pe anul 2023

d 24.semnat (1) (1).semnat Cu privire la inițierea elaborării și întocmirii documentației de proiect

dp_64186eb171cc9 Cu privire la corectarea erorilor cadastrale