D E C I Z I E nr.4/8 din 16 iunie 2023 Cu privire la modificarea si completarea deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.5/5 din 09.08.2022 ”Cu privire la ajustarea tarifelor la prestarea serviciilor comunale: apă, canalizare și evacuarea deșeurilor menajere,,

Deciziile consiliului local

dec.4.8.signed.signed