D I S P O Z I Ţ I E nr.83 din 08 iunie 2023 Cu privire la instituirea grupului de lucru responsabil de procesul de planificare strategică

Dispoziţiile primarului

În scopul elaborării Planului Strategic de dezvoltare a localității conform art.29 (2) și 32 (1) al Legii Republicii Moldova  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală pentru implimentarea proiectului realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul programului Comunitatea Mea, implementat de IREX cu asistența experților Institutului de Dezvoltare Urbană, primarul com.Chetrosu,

D I S P U N E:

1.Se instituie instituirea grupului de lucru responsabil de procesul de planificare strategică (lista nominală se anexează).

2.În activitatea sa grupul de lucru va realiza următoarele competențe:

2.1.Stabilirea relațiilor de colaborare cu principalii actori comunitari.

2.2.Colectarea informației pentru elaborarea profilului comunității.

2.3.Participarea în cadrul atelierelor de planificare strategică.

2.4.Elaborarea fișelor de proiect pentru principalele acțiuni din strategie.

2.5.Organizarea procesului de consultare publică a proiectului startegiei de dezvoltare economică locală.

2.6.Evaluarea și monitorizarea procesului de implimentare a strategiei locale.

  1. Se desemnează, Tatiana Iamblea, specialist principal în calitate de coordonator de planificare, care va colabora cu facilitatorii Programului “Comunitatea Mea ”, privind planificarea, organizarea și desfășurarea diverselor reuniuni și ateliere de lucru, participarea în calitate de cofacilitator la ședința cu agenții economici.
  2. Galina Hadjiu, secretar va aduce la cunoștință publicului prezenta dispoziție și va asigura publicarea ei.
  3. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum

Primar

al com.Chetrosu                                                       Leonid ZALEVSCHI

Anexa 1 la  Dispoziția nr.83 din 08.06.2023

Lista grupului de lucru responsabil de procesul de planificare strategică

 

Nr. Nume, Prenume Funcția, calitatea deținută Anul nașterii Date de contact
1 Leonid Zalevschi Primar    
2 Hadjiu Galina Secretar    
3 Brailean Larisa Contabil sef    
4 Iamblea Tatiana Specialist    
 5 Hadjiu Natalia Specialist    
6 Diacioc Elena Asistent social    
7 Ojog Nelea Lucrator social    
8 Babavelschi Adriana Lucrător social    
9 Dubina Angela Asistent medical    
10 Nagarniuc Nina Asistent medical    
11 Iachimovici Ludmila Asistent medical    
12 Doloșcan Ludmila Bibliotecară    
13 Railean Lidia Bibliotecară    
14 Cecan Ion Sef cămin cultural Chetrosu    
15 Ciobanu Zinaida Director IPG s.Todirești    
16 Iachimenco Valentina Director IPG s.Chetrosu    
17 Nuța Ecaterina Director IET Romanița    
18 Druță Nadejda Educator    
19 Botnaru Irina Educator    
20 Luchianenco Liuba Intendent    
21 Prodan Liliana Membru AO    
22 Bebea Ludmila Presedinte AO    
23 Ciuntu Ana Presedinte AO    
24 Braila Lidia consilier    
25 Misac Angela consilier    
26 Costețchi Ludmila consilier    
27 Nigai Malvina consilier    
28 Serjant Vasile Locuitor s.Todiresti(pensionar)    
29 Tarnovschi Iurie Locuitor s.Chetrosu(politist)    
30 Velcinschi Veaceslav Agent economic    
31 Leca Ion Agent economic    
32 Mindrescu Ludmila Agent economic    
33 Camerzan Nadejda Contabil IMGCChetrosu    
34 Savan Maria Contabil IMGCChetrosu    
35 Groza Ludmila Administrator  IMGCChetrosu    
36 Nigai Damian  Locuitor s.Todirești    
37 Burciu Octavian Elev    
38 Mocan Daniel Elev    

 Primar

al comunei  Chetrosu                                                   Leonid ZALEVSCHI