D I S P O Z I Ţ I E nr.79 din 05 iunie 2023 Cu privire la recuperarea zilelor declarate zile de odihnă

În scopul recuperării zilelor de 1 și 2 iunie 2023 care sunt declarate zile de odihnă, în conformitate cu prevederile art.111 alin.5 al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, Hotărârea de Guvern nr.289/2023 cu privire la declararea unor zile de odihnă (1 și 2 iunie 2023), art.29 și 32 ale Legii privind administrația publică locală […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.78 din 05 iunie 2023 Cu privire la permiterea executarii cumulului de atribuții

În legătură cu faptul că dna X, X Chetrosu se va afla în concediul ordinar și ulterior  concediu de maternitate, și este necesară asigurarea îndeplinirii funcției publice de conducere din cadrul primăriei com.Chetrosu, conform dispozitiției nr.26 din 29.03.2023, în temeiul Deciziei nr.3/1 „Cu privire la imputernicirea unui functionar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a secretarului […]

Mai mult..