D I S P O Z I Ţ I E nr.77 din 31 mai 2023 Cu privire la sistarea activităţii grădiniţei de copii din s.Todireşti

Dispoziţiile primarului

În legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţie a grădiniţei de copii din s. Todireşti, conform pct.55, pct.57, pct.58 din Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiei de educaţie timpurie, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.243/ 2016, în temeiul art.112  alin.(1) al Codului Muncii RM, conform art. 29 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se sistează activitatea grădiniţei de copii „Romaniţa” din s. Todireşti pentru perioada 01.06.2023 – 09.07.2023 (inclusiv),în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie.

  1. În perioada sistării activităţii instituţiei, copiii vor fi preluaţi de către grădiniţa de copii „Prichindel” din s. Chetrosu .

4.Se obligă directorul dna Ecaterina Nuţa în termen legal să aducă la cunoştinţa părinţilor, angajaţilor şi organelor ierarhic superioare prevederile prezentei dispoziţii.

5.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                    Leonid ZALEVSCHI