D I S P O Z I Ţ I E nr.77 din 31 mai 2023 Cu privire la sistarea activităţii grădiniţei de copii din s.Todireşti

În legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţie a grădiniţei de copii din s. Todireşti, conform pct.55, pct.57, pct.58 din Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiei de educaţie timpurie, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.243/ 2016, în temeiul art.112  alin.(1) al Codului Muncii RM, conform art. 29 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.76 din 30 mai 2023 Cu privire la instituirea custodiei

Conform prevederilor art.6, art.13, art.132, art.133 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 al Codului Civil al Republicii Moldova, în temeiul cererii depuse şi actelor prezentate de Xa şi declaratia –acord a X, […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.75 din 30 mai 2023 Cu privire la rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în baza Hotărârii nr.777 din 09-11-2022 privind repartizarea și redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Legii nr.436-XVI din […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.74 din 30 mai 2023 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță

În temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, primarul com.Chetrosu D I S P U N E: 1.A achita sporul pentru performanță pentru […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.73 din 30 mai 2023 Cu privire la acordarea tichetelor de masă

În baza Deciziei Consiliului comunal Chetrosu nr.2/9 din 10.03.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei com.Chetrosu, Deciziei nr. 2/13 cu privire la modificarea bugetului pe anul 2023 și Deciziei nr.2/14  cu privire la alocarea mijloacelor financiare, în temeiul art.3-5 din Legea nr.166/2017 […]

Mai mult..