D I S P O Z I Ţ I E nr.71 din 24 mai 2023 Cu privire la luarea la evidenţă a copiilor în situaţie de risc şi efectuarea evaluării complexe

În temeiul art.9, 10 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, în baza Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, conform art.42, 71 al Codului Familiei nr.1316 din 26.10.2000, Hotărârii Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.70 din 23 mai 2023 Cu privire la evaluarea iniţiala a situaţiei copiilor

În temeiul art.9 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, conform   art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu D I S P U N E: 1.Se efectueaza evaluarea iniţială a situaţiei copiilor: X a.n. X […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.69 din 24 mai 2023 Cu privire la instituirea custodiei

Conform prevederilor art.6, art.13, art.132, art.133 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 al Codului Civil al Republicii Moldova, în temeiul cererii depuse şi actelor prezentate de Ceban Ina şi declaratia –acord a […]

Mai mult..