D I S P O Z I Ţ I E nr.62 din 05 mai 2023 Cu privire la acordarea concediului de odihnă neplătit

Dispoziţiile primarului

Având în vedere cererea  depusă  de către X, X în cadrul Primăriei com.Chetrosu, privind acordarea concediului de odihnă neplătit, conform Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  în temeiul  art.77 și art.120 Codul Muncii al Republicii Moldova, conform prevederilor art.29 alin.(2) al Legii nr.436/2006 privind  aministraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu,

D I S P U N E:

  1. Se acordă concediu de odihnă neplătit din motive familiale, X , X în cadrul Primăriei com.Chetrosu, începînd cu data de X.2023 pînă la data de X.2023.
  2. Contabilitatea va efectua calcularea și achitarea respectivă, în conformitate cu legislatia in vigoare .

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Temei: cererea personală

Primar al

comunei   Chetrosu                                             Leonid ZALEVSCHI