D I S P O Z I Ţ I E nr.64 din 10 mai 2023 Cu privire la evaluarea iniţiala a situaţiei copiilor

În temeiul art.9 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, conform   art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu D I S P U N E: 1.Se efectueaza evaluarea iniţială a situaţiei copiilor: X a.n. X […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.63 din 05 mai 2023 Cu privire la instituirea custodiei

Conform prevederilor art.6, art.13, art.132, art.133 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 al Codului Civil al Republicii Moldova, în temeiul cererii depuse şi actelor prezentate de X şi declaratia –acord a X, […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.62 din 05 mai 2023 Cu privire la acordarea concediului de odihnă neplătit

Având în vedere cererea  depusă  de către X, X în cadrul Primăriei com.Chetrosu, privind acordarea concediului de odihnă neplătit, conform Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  în temeiul  art.77 și art.120 Codul Muncii al Republicii Moldova, conform prevederilor art.29 alin.(2) al Legii nr.436/2006 privind  aministraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu, D […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.61 din 05 mai 2023 Cu privire la abrogarea unei dispoziţii

În temeiul Legii nr.100/2017cu privire la actele normative; în conformitate cu  art.29  al Legii nr.436/2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu  D I S P U N E: Se abrogă Dispoziţia nr.58 din 02 mai 2023 „Cu privire la încetarea contractului individual de muncă”. Modificările parvenite conform prezentei dispoziţii vor fi în termen aduse la […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.60 din 03 mai 2023 Cu privire la angajarea în cîmpul muncii prin contract individual de muncă

În temeiul cererii depuse, conform prevederilor art.45-94 al Codului Muncii al  RM, în temeiul art.25 al Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în baza art.29, 32 al Legii  nr.436/ 2006 privind  administraţia […]

Mai mult..