D I S P O Z I Ţ I E nr.56 din 28 aprilie 2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Bugetul comunei Dispoziţiile primarului

          În scopul organizării manifestării consacrate Zilei Victoriei la 9 mai și acordării unor sume văduvelor veteranilor celui de-al doilea război mondial, în baza Deciziei Consiliului comunal Chetrosu Nr.2/14 din 10.03.2023, conform Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale, conform Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.29 alin.(1) lit.f) al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se alocă suma de 2 000 lei din soldul disponibil la situația 01.01.2023,pentru acordarea ajutorului unic,  conform anexei.

2.Contabilitatea va întocmi documentele necesare pentru ridicarea numerarului.

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid ZALEVSCHI