D I S P O Z I Ţ I E nr.59 din 02 mai 2023 Cu privire la permiterea executarii cumulului de atribuții

În legătură cu faptul că dna X, Xcomunal Chetrosu se va afla în concediul ordinar și ulterior  concediu de maternitate, și este necesară asigurarea îndeplinirii funcției publice de conducere din cadrul primăriei com.Chetrosu, conform dispozitiției nr.26 din 29.03.2023, în temeiul Deciziei nr.3/1 „Cu privire la imputernicirea unui functionar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a secretarului […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.56 din 28 aprilie 2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

          În scopul organizării manifestării consacrate Zilei Victoriei la 9 mai și acordării unor sume văduvelor veteranilor celui de-al doilea război mondial, în baza Deciziei Consiliului comunal Chetrosu Nr.2/14 din 10.03.2023, conform Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale, conform Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.29 alin.(1) lit.f) al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.54 din 28 aprilie 2023 Cu privire la acordarea tichetelor de masă

În baza Deciziei Consiliului comunal Chetrosu nr.2/9 din 10.03.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei com.Chetrosu, Deciziei nr. 2/13 cu privire la modificarea bugetului pe anul 2023 și Deciziei nr.2/14 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, în temeiul art.3-5 din Legea nr.166/2017 […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.53 din 20 aprilie 2023 Cu privire la luarea la evidenţă a copiilor în situaţie de risc şi efectuarea evaluării complexe

În temeiul art.9, 10 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, în baza Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, conform art.42, 71 al Codului Familiei nr.1316 din 26.10.2000, Hotărârii Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.52 din 20 aprilie 2023 Cu privire la evaluarea iniţiala a situaţiei copiilor

În temeiul art.9 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, conform   art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu D I S P U N E: 1.Se efectueaza evaluarea iniţială a situaţiei copiilor: X  a.n. X […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.51 din 20 aprilie 2023 Cu privire la luarea la evidenţă a copiilor în situaţie de risc şi efectuarea evaluării complexe

În temeiul art.9, 10 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, în baza Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, conform art.42, 71 al Codului Familiei nr.1316 din 26.10.2000, Hotărârii Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor […]

Mai mult..