D I S P O Z I Ţ I E nr.50 din 20 aprilie 2023 Cu privire la închiderea sezonului de încălzire 2022-2023

În legătură cu ridicarea  temperaturilor  medii ale aerului exterior, conform Hotărîrei Guvernului nr.434 din 09.04.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice,  în baza art.29  al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu  D I S P U N E: 1.Se  închide  sezonul de încălzire 2022-2023,  în […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.49 din 20 aprilie 2023 Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual nefolosit pentru anul 2022

Conform cererii depuse de către dna X, specialist X de a i se acorda concediul de odihnă anual nefolosit pentru a.2022, în baza contractului individual de muncă nr.48 din 25.02.X, contractului colectiv de muncă nr.20 din 01.07.2019, conform art.43 alin.(1) al Legii 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, având în vedere […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.48 din 18 aprilie 2023 Cu privire la desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 “Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, conform provesului-verbal a Consiliului de administrație a ÎM GC […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr. 47 din 14 aprilie 2023 Cu privire la permiterea executarii cumulului de atribuții

În legătură cu faptul că X, X se va afla în concediul ordinar și ulterior  concediu de maternitate, și este necesară asigurarea îndeplinirii funcției publice de conducere din cadrul primăriei com.Chetrosu, conform dispozitiției nr.26 din 29.03.2023, în temeiul Deciziei nr.3/1 „Cu privire la imputernicirea unui functionar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a secretarului consiliului local” […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.46 din 14 aprilie 2023 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea perioadei de amenajare, salubrizare şi igienizare a teritoriului com.Chetrosu

În scopul amenajării, igienizării şi salubrizării teritoriului localităţilor comunei Chetrosu, în conformitate cu art.12 al Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legii nr.1515-XII din 16.06.1993 cu privire la protecţia mediului înconjurător,  art.29 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu D I S P […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.45 din 05 aprilie 2023 Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.39 din 03.04.2023

          În legătură cu necesitatea apărută, în baza art.62 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu  D I S P U N: Se modifică şi se completează Dispoziţia primarului nr.39 din 03.04.2023 ,,Cu privire la desemnarea persoanei […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.44 din 04 aprilie 2023 Cu privire la rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, primarul com.Chetrosu  D I S P U N E:  1. Se micşorază alocaţiile bugetare pentru […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.43 din 04 aprilie 2023 Cu privire la evaluarea iniţiala a situaţiei copiilor

 În temeiul art.9 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, conform   art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu D I S P U N E: 1.Se efectueaza evaluarea iniţială a situaţiei copiilor: X a.n. X […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.42 din 04 aprilie 2023 Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.39 din 03.04.2023

          În legătură cu necesitatea apărută, în baza art.62 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu  D I S P U N: Se modifică şi se completează Dispoziţia primarului nr.36 din 30.03.2023 “Cu privire la acordarea tichetelor […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.41 din 03 aprilie 2023 Cu privire la instituirea custodiei

Conform prevederilor art.6, art.13, art.132, art.133 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 al Codului Civil al Republicii Moldova, în temeiul cererii depuse şi actelor prezentate de Macari Inga şi declaratia –acord a […]

Mai mult..