D I S P O Z I Ţ I E nr.32 din 30 martie 2023 Cu privire la luarea la evidenţă a copiilor în situaţie de risc şi efectuarea evaluării complexe

În temeiul art.9, 10 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, în baza Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, conform art.42, 71 al Codului Familiei nr.1316 din 26.10.2000, Hotărârii Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.31 din 30 martie 2023 Cu privire la luarea la evidenţă a copiilor în situaţie de risc şi efectuarea evaluării complexe

În temeiul art.9, 10 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, în baza Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, conform art.42, 71 al Codului Familiei nr.1316 din 26.10.2000, Hotărârii Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.30 din 29 martie 2023 Cu privire la evaluarea iniţiala a situaţiei copiilor

 În temeiul art.9 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, conform   art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu D I S P U N E: 1.Se efectueaza evaluarea iniţială a situaţiei copilului X, a.n. X, […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.29 din 29 martie 2023 Cu privire la evaluarea iniţiala a situaţiei copiilor

 În temeiul art.9 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, conform   art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu D I S P U N E: 1.Se efectueaza evaluarea iniţială a situaţiei copilului X, a.n. X, […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.28 din 29 martie 2023 Cu privire la evaluarea iniţiala a situaţiei copiilor

 În temeiul art.9 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, conform   art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu D I S P U N E: 1.Se efectueaza evaluarea iniţială a situaţiei copilului X, a.n. X, […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.27 din 29 martie 2023 Cu privire la evaluarea iniţiala a situaţiei copiilor

 În temeiul art.9 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, conform   art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu D I S P U N E: 1.Se efectueaza evaluarea iniţială a situaţiei copiilor: X a.n. X; […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.25 din 29 martie 2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

În scopul organizării și desfășurării seminarelor referitor la scrierea și aplicarea unui proiect, conform prevederilor art.26 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 alin.(1) lit.f) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu D I S P U […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.24 din 28 martie 2023 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local

În conformitate cu art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu  D I S P U N E:  I.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.3 la 31.03.2023,  începutul la ora 14:30 în incinta Primăriei com. Chetrosu, str.Frunze, 18, cu următoarea Ordine de zi:  Cu privire […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.23 din 28 martie 2023 Cu privire la delegare

Ţinînd cont de delegarea în interes de  serviciu a lucrătorilor primăriei, conform circularei Agenție Servicii Publice nr.01/9403 din 19.12.2022, în temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu  D I S P U N E: Se deleagă X, X, în calitate de persoană responsabilă pentru predarea, semnarea actelor şi prezentarea […]

Mai mult..