D I S P O Z I Ţ I E  nr.9   din 10 februarie 2023                           Cu privire la rectificarea bugetului

Dispoziţiile primarului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

 1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2023 în sumă de 11300lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): Grădiniţa Todireşti

– 338110 Procurarea accesorilor de pat,îmbăcămintei  –              3300lei

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00448): Alimentatia Grădiniţa  Chetrosu

– 212100 Contribuţii de asigurari sociale                    -1000lei

 

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):Exercitarea  guvernării

-339110 Procurarea alror materiale                        –     1000lei

S1S2(21)Org.2(05569), F3(0820)P1P2(8502)P3(00231): biblioteca Chetrosu

– 318110 Procurarea altor mijloace fixe      –              6000lei

 

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2023 în sumă de  11300lei ,   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): Grădiniţa Todireşti

-222210 Servicii informationale                                     3300lei

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00448): Alimentatia Grădiniţa  Chetrosu

– 273500 Indemnizatii pentru incapacitatea tempor. de muncă mijl.angaj    -1000lei

 

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):Exercitarea  guvernării

-332110 Procurarea pieselor de schimb                                         –         1000lei

S1S2(21)Org.2(05569), F3(0820)P1P2(8502)P3(00231): Biblioteca Chetrosu

-332110 Procurarea pieselor de schimb                                         –         6000lei

  1. 2. Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.
  2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar 

al comunei Chetrosu                                                    Leonid ZALEVSCHI