D I S P O Z I Ţ I E nr.3 din 05 ianuarie 2023   Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță

Dispoziţiile primarului

În temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, primarul com.Chetrosu

D I S P U N:

1.A achita sporul pentru performanță pentru luna decembrie anul 2022 în sumă totală 4158 lei.

2.Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează (Anexa nr.1).

3.Valoarea totală a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru performanță de la începutul anului constituie  46386 lei, ceea ce reprezintă 10 % din valoarea mijloacelor băneşti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru performanță.

Primar

al comunei  Chetrosu                                             Leonid ZALEVSCHI

Anexa 1 la  Dispoziția nr.3 din 05 ianuarie  2023

 

 

Nr d/o Numele, prenumele Funcția Calificativul final Sporul

(%)

1 x x f.bine 10
2 x x f.bine 10
3 x x f.bine 10
4 x x f.bine 10
5 x x f.bine 10
6 x x f.bine 10
7 x x bine 10
8 x x bine 10
9 x x bine 10
10 x x f. bine 10
11  vacant Îngrijitor încăperi la BPT Chetrosu
12 x x bine 10
13 x x bine 10
14 vacant Şef de birou la Căminului cultural Todirești vacant
15 x x bine 10
16 x x bine 10
17 x x bine 10
18 x x bine 10
19 x x f.bine 10

  Primar

al comunei  Chetrosu                                   Leonid ZALEVSCHI